NOTIS PANGGILAN MESYUARAT & AGENDA


NOTIS PANGGILAN MESYUARAT AGUNG

(Tarikh Notis : 29 November 2017)

 

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN ASPAA (MATA) KALI PERTAMA

 

Tarikh :

17 DISEMBER 2017 (AHAD)

 

Tempat :

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SEREMBAN

 

Waktu :

9.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAH HARI

 

AGENDA MESYUARAT

1.     Mempertimbang laporan kegiatan pertubuhan yang lalu

 

2.     Mempertimbang laporan kewangan dan penyata tahunan kewangan bagi tahun 2017

 

3.     Membubarkan Jawatankuasa Eksekutif ASPAA Sesi 2016/2017 dan memilih serta melantik barisan Jawatankuasa Eksekutif ASPAA Sesi 2017/2019

 

4.     Mempertimbang usul pindaan perlembagaan pertubuhan

 

5.     Mempertimbang usul-usul Jawatankuasa dan persendirian

 

6.     Mempertimbang perkara-perkara lain yang berbangkit dan berkaitan