Delegasi ASPAA Mengadakan Kunjungan Hormat Ke Pejabat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri


Pada 11 April 2017 yang lepas, delegasi ASPAA diketuai oleh Encik Suhaimi Hj Abd Samad telah diberi kesempatan untuk mengadakan kunjungan hormat keatas Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga merupakan alumni program DPA ITM tahun 1974.

Kunjungan hormat tersebut adalah bertujuan bagi memperkenalkan ASPAA serta bertujuan menjalinkan hubungan yang lebih erat di antara ASPAA dan para alumni. Turut bersama di dalam sesi tersebut adalah Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri iaitu Encik Bakar Jalal.